Contact data

COMPANY FULL NAME: PWPO-T PROMONT SPOLKA Z O.O.


Basic data
PWPO-T PROMONT Społka z o.o.
Street: Przemysłowa 6,
Post code: 58-160
Town: Świebodzice
Regon: P-008040950
VAT NO.:
884-001-10-85
Registration Number
BDO: 000033059
Registration no.: 0000025785
Court: Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
EUR: PL14 1050 1908 1000 0023 7499 9015
SWIFT:
INGBPLPW

Bank:
PKO BP S.A. O/ŚWIDNICA
EUR:
PL57 1020 5138 0000 9502 0075 8714
SWIFT:
BPKOPLPW


Email addresses

General

biuro@promont88.pl


Inquiries

zapytania@promont88.pl


Orders

zamowienia@promont88.pl
orders@promont88.pl 
Quality
reklamacje@promont88.pl


Customer service
Bartosz Szczęśniak
+ 48 74 646 58 53
bszczesniak@promont88.pl
Kamila Kułach-Paluch
+ 48 74 646 58 92
kplauch@promont88.pl
Bogumiła Gauze
+ 48 74 646 58 55
bgauze@promont88.pl
Damian Markulak
+48 74 646 58 89
dmarkulak@promont88.pl


PWPO-T PROMONT
Spółka z o.o

ul. Przemysłowa 6, 58-160 Świebodzice
POLSKA

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff