1.2.B informacje o projekcie

Realizacja projektu zakłada rozbudowę funkcjonującego w firmie działu B + R. Cel podjętych działań to prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, które przyczyniają się do pojawienia się na rynku nowych urządzeń klimatyzujących i wentylacyjnych.
Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia działu: stanowiska pomiarowego do testowania i wyznaczania charakterystyk wymienników ciepła z wypełnieniem, komputera do analizy danych, ramion pomiarowych 3D.

Wartość projektu: 787 200,00

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff