1.2.B rozstrzygnięcie przetargów

Informacja dotycząca przetargu na Ramiona Pomiarowe 3D

28-12-2017 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na Ramiona pomiarowe 3D pdf

Informujemy, że w wyniku przetargu ogłoszonego od 12.12.2017 do 27.12.2017 w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej:

1. www.zamowieniarpo.dolnyslask.pl

2. www.promont88.pl

Został wyłoniony dostawca urządzenia Ramiona Pomiarowe 3D. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił: HEXAGON METROLOGY Sp. z.o.o, Ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków.

Dziękujemy wszystkim za złożone oferty.

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff