Hodowla trzody chlewnej i drobiu

Proponujemy agregaty grzewczo - wentylacyjne typu AGW, które przeznaczone są do ogrzewania powietrza wewnętrznego w halach produkcyjnych, warsztatach, magazynach i innych pomieszczeniach o podobnych wymaganiach akustycznych. Jednostki produkowane są w 4 wielkościach. W każej z wielkości stosowane są 3 rozmiary wymienników ciepła. Zostały one przewidziane jako urządzenia pracujące na powietrzu obiegowym.

AGREGATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE AGW

Aby proces produkcyjny przebiegał bez zakłóceń konieczne jest zastosowanie właściwej wentylacji pomagającej w utrzymaniu mikroklimatu optymalnego dla danego typu produkcji zwierzęcej. Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza zużytego na świeże, a także utrzymanie właściwej temperatury oraz usunięcie substancji takich jak para wodna, amoniak, siarkowodór, dwutlenek węgla i inne gazy które są emitowane przez zwierzęta.


Firma PROMONT oferuje kompleksowe systemy wentylacji budynków inwentarskich takich
jak:
 • fermy
 • kurniki
 • chlewnie
 • obory
w których bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu.
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE AGREGATU AGW:
 • obudowa wykonana z blachy ocynkowanej, wyposażona w ruchome kierownice na wlocie
 • wentylator osiowy z napędem bezpośrednim
 • osłona zabezpieczająca zespół wentylatorowy z blachy perforowanej.
 • nagrzewnica wodna (wymiennik ciepła typu CuAl)
 • filtr, gdy wymagane jest oczyszczanie powietrza
MIKROKLIMAT
Mikroklimat w pomieszczeniu inwentarskim uzależniony jest od wielu czynników:
 • temperatury otoczenia
 • wiatru
 • wilgotności
 • usytuowania budynku w terenie
 • wielkości, typu budynku, typu użytych materiałów oraz konstrukcji budynku
 • ilości i rodzaju inwentarza przebywającego w budynku
 • systemu wentylacji

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff