Pomieszczenia czyste

SEGMENTOWE STROPY LAMINARNE SSL

Zastosowanie:

Segmentowe stropy laminarne typu SSl wykorzystywane są do klimatyzacji pomieszczeń lub ich wydzielonych części o wysokich wymaganiach odnośnie czystości prowadzonych procesó.

Stropy laminarne SSL zapewniają:
  • ochronę czystego produktu przed zanieczyszczeniami
  • ochronę ludzi przed zanieczyszczeniami

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff